מכונות ואקום

מכונות ואקום

  • מכונות ואקום
  • אריזה ללא אוויר – ריק
  • מכונות שולחניות ורצפתיות
הזנת המוצר מתבצעת ידנית לשקית הוואקום. השקית, והמוצר בתוכה, מוכנסים אל המכונה על ידי המפעיל. מכסה המכונה מורד ידנית, השקית מולחמת, האוויר נשאב מהשקית והמלחם אוטם אותה ללא תכולת אוויר כלל.
קצב העבודה נקבע על פי אורך סרגל ההלחמה ומספר השקיות הנשאבות בפעולה בודדת.

דגמי מכונת ואקום:

מציג את כל 5 התוצאות