• הקמת קרטונים

הקמת קרטונים

הקמה וסגירה תחתונה של קרטונים.

הקרטונים מוזנים אל מחסנית. המכונה מקימה את הקרטון וסוגרת את כנפיו התחתונות ב-TAPE באופן אוטומטי, הקרטון המוקם נשלח לאזור הזנת המוצרים.

תיאור

ארה"ב ,סין, טייוואן
;